Společnost SAFEB Services s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti provozní bezpečnosti se zaměřením na výkony elektro revizí. V oblasti elektro zajišťujeme rovněž instalace a rekonstrukce.

Naši činnost lze rozdělit do několika hlavních bodů:

Revize elektrických zařízení, instalací a strojů dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6
Revize hromosvodů
Revize nouzového osvětlení dle vyhlášky 246/2011 sb. a souvisejících ČSN
Revize a evidence elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2
Porevizní opravy, rekonstrukce či instalace elektrických zařízení a hromosvodů

Standardní součástí našich služeb je poradenská činnost v rámci předepsaných revizí a kontrol, agenda termínů následných revizí a kontrol, vyhodnocování prostředí pro stanovení termínů revizí a kontrol a dokumentace vnějších vlivů. Naše služby poskytujeme v rámci celé České republiky.