Mezi naše spokojené klienty řadíme například tyto společnosti a organizace:

Česká pošta, s.p.
Česká republika – Ministerstvo obrany
Muzeum romské kultury, s.p.o.
Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pressart Ostrava s.r.o.
Printo, spol. s r.o.
Pure Solve Česká republika s.r.o.